Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Холбоо барих

Цаг үеийн мэдээ
Газар өмчлөлийн хуулийн хугацааг 10 жилээр сунгалаа.       Дуудлага худалдааны анхны үнийг буурууллаа.       Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны байршлуудыг батлууллаа.      Зуслангийн ногоон бүсэд иргэдэд зориулсан мэдээллийн самбаруудыг байрлуулна.      Газрын төлбөрийн Ландпэй програмыг нэвтрүүлнэ.       Олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлнэ.      Газар өмчлөлийн аяныг дахин зохион байгууллаа.       Бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлт хийгдэж байна.       “Газрын зөрчил арилгах” арга хэмжээг зохион байгуулж байна.       “Нийтийн эзэмшил-Нийгмийн хариуцлага” аяныг эхлүүллээ.       Хороо бүрийг альбомжуулна.      “Нийслэлийн Газрын албаны онлайн харилцагчийн үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       Газрын харилцаа хэлэлцүүлгийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж байна.     

Нийслэлийн Газрын албаны даргын 2017 оны 11 дугаар сарын 20 өдрийн А/81 тоот тушаалаар дараах үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгохоор боллоо.

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дах заалт, Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2008 оны 83 дугаар тушаалаар батлагдсан Газар эзэмших, ашиглах, эрхийн гэрчилгээ олгох журмын 10 дугаар зүйлийн 10.17 дах заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ НЬ:

Нэг. Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар газар эзэмших эрх үүссэн дор дурдсан иргэн, аж ахуйн нэгжийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болсонд тооцсугай. Үүнд:

1. Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/596 дугаар захирамжаар Чулууны Бадамцэцэгт олгосон 000446489 тоот гэрчилгээ

2. Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/55 дугаар захирамжаар “Монгол маркет” ХХК-нд олгосон 000318899 тоот гэрчилгээ

Хоёр. Багануур дүүргийн Засаг даргын захирамжаар газар эзэмших эрх үүссэн дор дурьдсан иргэн, аж ахуйн нэгжийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болсонд тооцсугай. Үүнд:

1. Багануур дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/517 дугаар захирамжаар Шагдаржавын Ганхуягт олгосон 000673602 тоот гэрчилгээ

Гурав. Налайх дүүргийн Засаг даргын захирамжаар газар эзэмших эрх үүссэн дор дурдсан иргэн, аж ахуйн нэгжийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болсонд тооцсугай. Үүнд:

1. Налайх дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 383 дугаар захирамжаар Амартүвшингийн Баярчимэгт олгосон 0408621 тоот гэрчилгээ

2. Налайх дүүргийн Засаг даргын 2009 оны 175 дугаар захирамжаар Цэндсүрэнгийн Найгалд олгосон 0315777 тоот гэрчилгээ

3. Налайх дүүргийн Засаг даргын 2016 оны А/135 дугаар захирамжаар Ласти групп ХХК-нд олгосон 000313858 тоот гэрчилгээ

4. Налайх дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 214 дүгээр захирамжаар Дамдингийн Уламбаярт олгосон 0203437 тоот гэрчилгээ

Дөрөв. Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын захирамжаар газар эзэмших эрх үүссэн дор дурдсан иргэн, аж ахуйн нэгжийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болсонд тооцсугай. Үүнд:

1. Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2007 оны 221 дүгээр захирамжаар Түмэн-Өлзийн Болдоод олгосон 0161196 тоот гэрчилгээ

2. Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/142 дугаар захирамжаар Магваны Пүрэвт олгосон 000551413 тоот гэрчилгээ

3. Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2014 оны А/441 дүгээр захирамжаар Галсангийн Батнягтад олгосон 000528036 тоот гэрчилгээ

4. Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2014 оны А/186 дугаар захирамжаар Нанжидын Даваад олгосон 000508542 тоот гэрчилгээ

5. Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 259 дүгээр захирамжаар Пүрэвийн Ринад олгосон 000583284 тоот гэрчилгээ

6. Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/235 дугаар захирамжаар Түмэн-Өлзийн Болдоод олгосон 0161196 тоот гэрчилгээ

7. Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/142 дугаар захирамжаар Баттөрийн Ганболдод олгосон 000551446 тоот гэрчилгээ

Тав. Хүчингүйд тооцсон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг зохих журмын дагуу нөхөн олгох ажлыг зохион байгуулахыг Газар ашиглалт, бүртгэлийн хэлтэс, Багануур, Налайх, Сүхбаатар дүүргийн Газрын албаны дарга нарт тус тус үүрэг болгосугай.

Хандалт

648233
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
860
3099
10705
648233

Таны IP: 54.92.193.89

Нийгмийн сүлжээ