Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Бүрдүүлэх материал

Холбоо барих

Цаг үеийн мэдээ
Газар өмчлөлийн хуулийн хугацааг 10 жилээр сунгалаа.       Дуудлага худалдааны анхны үнийг буурууллаа.       Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны байршлуудыг батлууллаа.      Зуслангийн ногоон бүсэд иргэдэд зориулсан мэдээллийн самбаруудыг байрлуулна.      Газрын төлбөрийн Ландпэй програмыг нэвтрүүлнэ.       Олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлнэ.      Газар өмчлөлийн аяныг дахин зохион байгууллаа.       Бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлт хийгдэж байна.       “Газрын зөрчил арилгах” арга хэмжээг зохион байгуулж байна.       “Нийтийн эзэмшил-Нийгмийн хариуцлага” аяныг эхлүүллээ.       Хороо бүрийг альбомжуулна.      “Нийслэлийн Газрын албаны онлайн харилцагчийн үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       Газрын харилцаа хэлэлцүүлгийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж байна.     

Он гарсаар мэдээллийн санд хяналт тавих ажлын хэсгийн хурал нийт 8 удаа хуралдаж, 3919 асуудлыг хэлэлцсэн байна.

НГА-ны хэлтэс, дүүргүүдийн МС-ийн хуралаар хэлэлцсэн асуудал

Хэлтэс, дүүрэг

Хурлын дугаар хэлэлцэх асуудал

Нэгдсэн дүн

   

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

Баянгол

6

-

-

6

3

-

2

-

17

2

Баянзүрх

2

9

5

13

21

19

51

1

121

3

Сүхбаатар

1

7

-

10

12

-

-

-

30

4

Чингэлтэй

15

2

2

2

4

40

-

-

65

5

Хан-Уул

-

7

-

1

-

-

4

2

14

6

Сонгинохайрхан

35

58

14

14

1

-

-

-

122

7

Газар ашиглалт, бүртгэлийн хэлтэс

35

3

38

78

9

-

1

164

 

8

Газар чөлөөлөх хэлтэс

-

58

-

-

-

-

3

61

 

9

Газрын мэдээлэл технологийн хэлтэс

-

1

3271

1

-

2

-

-

3275

10

Газар өмчлөлийн хэлтэс

-

-

-

-

-

-

-

50

50

Нийт хурал

94

84

3353

85

119

70

57

57

3919

 

МС-ийн хурлын шийдвэр

Хурлын дугаар

зөвшөөрсөн

хойшлуулсан

эс зөвшөөрсөн

нийт дүн

I хурал

42

49

3

94

II хурал

54

28

2

84

III хурал

3334

18

1

3353

IV хурал

52

31

2

85

V хурал

91

17

11

119

VI хурал

51

7

12

70

VII хурал

3

50

4

57

VIII хурал

43

12

2

57

Нийт хурал

3670

212

37

3919

 

Хандалт

687603
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
597
3045
11351
687603

Таны IP: 54.205.211.87

Нийгмийн сүлжээ