Нэвтрэх
Бүртгүүлэх

Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Холбоо барих

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт
Үзүүлдэг үйлчилгээтэй холбоотой маягтууд  
1 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН КАДАСТРЫН ЗУРАГ, ЭДЭЛБЭРИЙН ХЭЛБЭР, ГАЗРЫН БАЙРШИЛ ӨӨРЧЛӨХ Татах авах
2 ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖИЙГ НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖААР БАТАЛГААЖУУЛАХ Татах авах
3 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ, ГЭРЭЭ ҮРЭГДҮҮЛСЭН ТОХИОЛДОЛД НӨХӨН АВАХ Татах авах
4 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЭЭ ҮРЭГДҮҮЛСЭН ТОХИОЛДОЛД НӨХӨН АВАХ Татах авах
5 ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗАР АШИГЛУУЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ Татах авах
6 ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ГАЗРААР ДАМЖУУЛАН АВСАН ӨМЧИЛСӨН ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ЗУРГИЙН НЭР ӨӨРЧЛӨХ Татах авах
7 НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖААР ХАМТРАН ӨМЧЛӨГЧ ХАСУУЛСАН ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ЗУРГИЙН НЭР ӨӨРЧЛӨХ Татах авах
8 ҮРЭГДҮҮЛСЭН ГАЗАР ӨМЧЛӨЛИЙН ШИЙДВЭР НӨХӨН ОЛГОХ Татах авах
9 ӨМЧИЛСӨН ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ЗУРГИЙН ХАЯГ СОЛИХ Татах авах
10 ГЭР ХОРООЛЛЫН ГАЗРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ЧАНАРЫН УЛСЫН ХЯНАН БАТАЛГААНЫ ДҮГНЭЛТ ӨГӨХ Татах авах
11 ХАМТРАН ӨМЧЛӨГЧ ХАСУУЛАХ Татах авах
12 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХ БАРЬЦААНД БҮРТГЭЛТЭЙ ЭСЭХ ЛАВЛАГАА Татах авах
13 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХ БАТАЛГААЖУУЛАХ Татах авах
14 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХЭЭ БАРЬЦААНААС ЧӨЛӨӨЛӨХ Татах авах
15 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХЭЭ БАРЬЦААНД БҮРТГҮҮЛЭХ Татах авах
16 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ХУГАЦАА СУНГАХ Татах авах
17 КАДАСТРЫН ЗУРГААР ҮЙЛЧЛЭХ Татах авах
18 ГАЗРЫН КАДАСТРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН САНД БАРИЛГА, БАЙШИН, ХАЯГ ДУГААР БҮРТГЭХ Татах авах
19 ГАЗАР ЭЗЭМШИГЧ, АШИГЛАГЧИЙН ОНООСОН НЭР ӨӨРЧЛӨХ Татах авах
20 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭ ӨӨРЧЛӨХ Татах авах
21 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭХ Татах авах
22 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЗОРИУЛАЛТ ӨӨРЧЛӨХ Татах авах
23 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГ НЭГТГЭХ, ХУВААХ Татах авах

Хандалт

515228
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
814
1472
13383
515228

Таны IP: 54.166.245.10

Facebook